Overzicht enkelvoudige ontvangsten wijnaccijns op basis van aangiften 2015

In het overzicht wordt het totaalbedrag van de in de aangegeven kalendermaand ontvangen aangiften gepresenteerd. Over het algemeen hebben deze bedragen betrekking op de belastbare transacties in de voorafgaande maand. Deze bedragen zijn aangegeven door de aangifteplichtige en zijn nog niet door de Belastingdienst gecontroleerd. Bovendien zijn in het overzicht geen correcties opgenomen en is slechts een deel van de teruggaven opgenomen. Via de periodieke aangiften lopen de verzoeken om teruggaaf die zijn gedaan door de periodieke aangevers (vergunninghouders AGP) wel mee in de cijfers. Hierdoor kunnen in bepaalde maanden bij specifieke productgroepen negatieve ontvangsten voorkomen. Andere correcties en teruggaven (bijv. van niet-vergunninghouders AGP) worden in het heffingsoverzicht niet opgenomen en ook niet op een later moment toegevoegd maar worden in de getotaliseerde kasontvangsten verwerkt. De per accijnssoort getotaliseerde cijfers worden in het Financieel Jaarverslag van het Rijk gepresenteerd op kasbasis en/of op EMU-basis (één maand vertraagd kaspatroon). Deze kascijfers kunnen om bovengenoemde redenen verschillen van het totaal van de aangiftegegevens

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 10, 2019, 16:31 (Europe/Amsterdam)
Created December 11, 2018, 22:53 (Europe/Amsterdam)